Přihláška

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO DĚTSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

(vyplňte, prosím, hůlkovým písmem)

 

 

Jméno:.....................................................................................................................

 

Příjmení:..................................................................................................................

 .

Datum narození:........................................................................................................

 

Bydliště:...................................................................................................................

 

Mateřský jazyk:.........................................................................................................

 

Státní občanství:.......................................................................................................

 

Kód zdravotní pojišťovny:...........................................................................................

 

K zápisu od (datum)..................................................................................................

 

na celodenní docházku od……hod do……hod

 

na polodenní docházku od……hod do……hod

 

Jméno a příjmení matky:...........................................................................................

 

Datum narození:........................................................................................................

 

Bydliště:...................................................................................................................

 

Telefon (mobil) a mail:...............................................................................................

 

Zaměstnavatel (adresa, telefon):.................................................................................

 

Jméno a příjmení otce:...............................................................................................

 

Datum narození:........................................................................................................

 

Bydliště:...................................................................................................................

 

Telefon (mobil) a mail.................................................................................................

 

Zaměstnavatel (adresa, telefon):.................................................................................

 

Datum: Podpis rodičů:................................................................................................