O nás

 Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Dětské zařízení FILIP pod Winfield jazykovou školou s.r.o. poskytuje nový typ služby péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.
Do 30. června 2015 jsme pracovali v rámci projektu, který byl podpořen finančními prostředky ESF a státního rozpočtu ČR.

Od 8. srpna 2016 jsme opět součástí projektu, který je podpořen finančními prostředky ESF a státního rozpočtu ČR.

Naše předškolní zařízení rodinného typu s prvky metody Montessori, s důrazem na biosociální potřeby dětí. V zařízení jsou dvě oddělení po 12 dětech, o děti pečují zkušené učitelky. Program je v češtině, zároveň děti mají denně 60 minut s českou lektorkou a s rodilým mluvčím anglického jazyka.

Zařízení poskytuje výchovnou péči zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte a jeho schopností přiměřených věku.

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska. Tyto prvky se snažíme prosazovat v našem plánu výchovy a péče.

"Dvanáctero“ M. Montessori:

- vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj

- ovládat užívání a využití didaktického materiálu a umět dětem zprostředkovat jeho

  používání

- být aktivním při zprostředkovávání vztahu dítěte s okolím

- pozorovat a diagnostikovat, umět pomoci v okamžiku žádosti o pomoc

- podat pomocnou ruku jen tehdy, když je dospělý o pomoc požádán

- naslouchat a potom se ptát

- respektovat dítě, když pracuje, nevyrušovat ho

- respektovat dítě, když dělá chyby, aniž by ho dospělý hned opravoval

- respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných

- stále se pokoušet nadchnout děti pro práci

- nechat děti pocítit, že na jeho pomoc se mohou ostatní kdykoliv spolehnout

- nabízet dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji „duši“